Close

Homeopathie

Samuel Hahnemann ontwikkelde homeopathieSamuel Hahnemann ontwikkelde in 1796 de homeopathische geneeskunst.  Hij kwam hiertoe toen hij een werk van de Schot Cullen aan het vertalen was over de werking van kinine dat bij malaria koortsen werd gebruikt. Hahnemann geloofde deze uitleg niet en nam zelf kinine in om de werking te onderzoeken. Hij kreeg daarop verschijnselen die leken op Malaria.

Hippocrates had in zijn werk ‘De plaatsen in de mens’ al geschreven  “Door gelijksoortige (homoia) zaken ontstaat een ziekte (nousos), en door gelijksoortige dingen toe te dienen worden ze van ziek gezond.” Hahnemann kende als arts het werk van Hippocrates en werd hierdoor geïnspireerd om te komen tot zijn beroemde ‘similia similibus curentur` (het gelijke wordt door het gelijkende genezen). In de jaren daarop bleef Hahnemann naast zijn praktijk ook onderzoek doen. Zijn standaardwerk ‘Het Organon der geneeskunst’ bleef hij dan ook telkens aanpassen.

De vierde druk van het Organon is het standaardwerk geweest dat de Amerikaanse arts James Tyler Kent kende. In 1897 werd zijn Repertorium gepubliceerd. Daarnaast schreef Kent een Materia Medica en legde hij uit hoe hij werkte met Homeopathie. Hij is daarmee de grondlegger van de Klassieke Homeopathie. Hij kende echter niet de verdere ontdekkingen van Hahnemann die in met name het zesde Organon werden beschreven. Daarin wordt een heel nieuw behandelplan uitgelegd. De homeopaten die de werken volgens de laatste inzichten van Hahnemann worden Register Homeopaten genoemd.

“Eerst energie dan anatomie en tot slot fysiologie” is binnen de kPNI de wetenschappelijke weg tot samenstel dan wel herstel. Register homeopathie sluit daar uitstekend op aan. Er wordt gewerkt met middelen die allereerst zorgen dat er een ‘energetisch’ herstel mogelijk is. De gevreesde beginverergering komt dan ook niet voor. Alle energie is immers van belang voor herstel, en niet om eerst nog meer ellende te veroorzaken. Hahnemann heeft hier in zijn boek ‘Chronische Ziekte’ al naar verwezen.

De werking van homeopathie

In India en de Verenigde Staten is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de werking en de resultaten van homeopathie. Vooral de Banerji Protocollen zijn goed onderzocht. U vindt op de website http://www.banerjiprotocolsnederland.nl veel informatie hierover.

Veel mensen zijn met succes behandeld dankzij de register homeopathie in combinatie met de Banerji Protocollen.

U hoeft geen verwijzing te hebben om een afspraak te kunnen maken. U kunt via de link op deze site direct een afspraak maken.